fbpx

+381 11 357 1802 ; M +381 63 355 405 office@lepo-lepse.rs

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Poslednje ažuriranje 8. septembra 2019

Naša politika privatnosti osmišljena je kako bi zaštitila vaše lične podatke i vaše pravo na privatnost, istovremeno omogućavajući našoj veb stranici da radi normalno. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa našom politikom ili našom praksom u vezi sa vašim ličnim podacima, obratite nam se.

Ovo obaveštenje o privatnosti reguliše prakse naše veb stranice, lepo-lepse.rs. Molimo pročitajte pažljivo jer će vam to pomoći da donesete informisane odluke o deljenju vaših ličnih podataka sa nama.

Informacije koje prikupljamo

Možete da pregledate našu veb stranicu kao posetilac, a da nam ne date nikakve lične podatke.

Informacije koje dajete dobrovoljno

Vaše lične podatke prikupljamo kada izrazite interesovanje za dobijanje informacija o nama ili našim proizvodima i uslugama ili kontaktirate s nama. Na primer, možete da popunite naš obrazac za kontakt da biste zatražili informacije ili se možete prijaviti na bilten. Vaši lični podaci će se koristiti isključivo u svrhu koja je objašnjena na mestu gde ih dajete, ili kako sledi u daljem tekstu.

U principu, vi kontrolišete količinu i vrstu informacija koje nam dajete prilikom korišćenja naše veb stranice. Lični podaci koje prikupljamo zavise od konteksta vaše interakcije sa nama i veb lokacije, od vašeg izbora i funkcija koje koristite. Lični podaci koje prikupljamo mogu uključivati vaše ime, e-mail adresu i kontakt podatke.

Automatski prikupljene informacije

Kada koristite našu veb lokaciju, mi automatski prikupljamo određene računarske informacije interakcijom vašeg mobilnog telefona ili veb pregledača sa našom veb stranicom. Takve informacije ne smatraju se ličnim podacima. Naša veb stranica sakuplja sledeće:

Internet protokol (IP) adresa računara koji se koristi

tražene veb stranice

upućivačke veb stranice

pretraživač koji koristite

datum i vreme.

Naša veb lokacija ne povezuje ove podatke sa pojedinačnim identitetima korisnika. Ove informacije koristimo za analizu trendova među našim korisnicima kako bismo poboljšali našu veb stranicu.

Takođe koristimo sledeće:

Kolačići

Naša veb lokacija koristi „kolačiće“ da identifikuje područja naše veb stranice koje ste posetili. (Pogledajte više o kolačićima u našoj deklaraciji o kolačićima). Lične identifikacione informacije se nikada ne prikupljaju niti čuvaju u kolačićima. Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja koji vidite na našoj veb stranici. Većina veb pregledača može se podesiti da onemogući upotrebu kolačića. Međutim, ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći da pristupite svim funkcijama na našoj veb stranici.

Alati za praćenje trećih strana

Takođe koristimo alate za praćenje trećih strana za poboljšanje performansi i karakteristika naše veb stranice. Oni su osmišljeni tako da prikupljaju samo nelične podatke o vašem korišćenju naše veb stranice. Međutim, takve alate kreiraju i upravljaju stranke van naše kontrole. Kao takvi, nismo odgovorni za podatke koje treće strane zaista prikupljaju ili kako te treće strane koriste i štite te informacije. Pogledajte više u nastavku.

Kako i zašto koristimo vaše podatke

Informacije koje dobijemo od vas koristimo na sledeći način:

Da bih vam pružio informacije

Na primer, možete da popunite naš obrazac za kontakt da biste zatražili informacije ili se možete prijaviti na bilten. Vaši lični podaci će se koristiti isključivo u svrhu koja je objašnjena na mestu gde ih dajete, ili kao ispod.

Da biste prilagodili našu veb stranicu za vašu bolje iskustvo

Mi možemo koristiti podatke koje nam dajete zajedno sa bilo kojim informacijama o računaru koje dobijamo da bismo prilagodili našu veb stranicu tako da bolje služi vašim potrebama.

Za potrebe objedinjavanja podataka

Zadržavamo pravo da prikupljamo i koristimo bilo koje nelične podatke prikupljene korišćenjem naše veb stranice i da objedinimo takve podatke za unutrašnju analitiku koja poboljšava našu veb lokaciju i uslugu, kao i za upotrebu ili preprodaju drugima. Ni u jednom trenutku nisu vaše lične informacije uključene u takvo skupljanje podataka. Nikada nećemo distribuirati ili prodavati lične podatke trećim organizacijama.

Prenos, otkrivanje i zadržavanje podataka

Prenos ličnih podataka

Vaši podaci, uključujući lične podatke, mogu se prenositi i čuvati na računarima koji se nalaze van vaše države, provincije, države ili druge državne nadležnosti gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih iz vaše nadležnosti.

Preduzećemo sve neophodne korake da osiguramo da se vaši podaci tretiraju na siguran način i u skladu sa ovom politikom privatnosti. Prenos Vaših ličnih podataka neće se dogoditi organizaciji ili nekoj zemlji, osim ako postoje odgovarajuće kontrole uključujući sigurnost vaših podataka i drugih ličnih podataka.

Otkrivanje vaših ličnih podataka

Ako smo uključeni u spajanje, kupovinu ili prodaju imovine, vaši lični podaci mogu se preneti. Obavestićemo vas pre nego što prebacimo vaše podatke i tako ih učinimo predmetom drugačije politike privatnosti.

Pod određenim okolnostima, od nas će se možda tražiti da otkrijemo vaše lične podatke ako se to zahteva zakonom ili kao odgovor na validne zahteve državnih organa (npr. suda ili vladine agencije).

Zadržavanje ličnih podataka

Vaše lične podatke zadržaćemo samo onoliko koliko je potrebno za potrebe utvrđene u ovoj politici privatnosti ili dok nas ne zatražite da ih izbrišemo, zavisno od toga šta je kraće. Vaše podatke ćemo zadržati i koristiti u meri koja je potrebna da bismo ispunili naše zakonske obaveze (na primer, ako smo dužni da vaše podatke zadržimo u skladu sa važećim zakonima), rešimo sporove i sprovedemo naše pravne sporazume i smernice.

Tehničke i organizacione mere bezbednosti

Preduzimamo potrebne tehničke i organizacione mere bezbednosti, uključujući dodatne mere koje su neophodne, protiv slučajnog ili ilegalnog uništavanja, falsifikovanja ili propadanja ličnih podataka i protiv upoznavanja s njima, njihove zloupotrebe ili neovlašćenog postupanja na drugi način prema zakonu o zaštiti podataka. Potrebne tehničke i organizacione mere bezbednosti utvrđuju se uzimajući u obzir:

1. trenutni tehnički nivo

2. troškove implementacije

3. priroda, obim, koherencija i svrha tretmana, kao i rizici različitih verovatnoća i ozbiljnosti za prava i slobode fizičkih lica.

Naše osoblje uključeno u obradu ličnih podataka obavezalo se na poverljivost podataka ili je podložno zakonskoj tajnosti.

Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka

Obrađujemo vaše lične podatke:

a) na osnovu vašeg prethodnog pristanka. Možete da povučete ovu saglasnost u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati.

b) da ispunimo sporazum sa vama

c) u specifičnim okolnostima, da se bavimo legitimnim interesom koji nije nadređen vašim pravima. Zakonski interes može uključivati unapređenje naših usluga, odgovaranje na vaše upite ili slično.

d) da bismo se pridržavali zakona.

Zaštita privatnosti vašeg deteta

Naša veb stranica nije napravljena za upotrebu od strane lica mlađih od 16 godina (“dete”), mada shvatamo da dete može pogrešno predstaviti svoje godine. Ne verifikujemo starost naših korisnika niti imamo bilo kakvu odgovornost za verifikaciju. Ako ste dete, molimo vas da pre upotrebe naše veb stranice potražite dozvolu svog zakonskog staratelja. Ako ste roditelj ili staralac i verujete da vaše dete koristi našu veb lokaciju bez vaše dozvole, kontaktirajte nas da bismo uklonili podaci vašeg deteta; zadržavamo pravo da vas pitamo za verifikaciju vašeg odnosa prema detetu pre nego što poštujemo takav zahtev. Ako otkrijemo da nam je dete dostavilo lične podatke, odmah ćemo ga izbrisati čim to otkrijemo, te informacije nećemo koristiti u bilo koju svrhu i nećemo ih otkriti trećim licima. Međutim, kao roditelj takvog deteta razumete da ste pravno odgovorni za bilo koje transakcije koje je dete stvorilo.

Treća lica pružaoci usluga

Zapošljavamo kompanije trećih lica i pojedince (pružaoce usluga) da bismo opremili pomagali veb stranicu, da bismo u naše ime opremali našu veb stranicu, vršili usluge povezane sa veb stranicama ili da bi nam pomogli u analizi kako se naša veb stranica koristi. Ove treće strane imaju pristup vašim podacima samo da bi izvršavale ove zadatke u naše ime i obavezale su se da ih ne otkrivaju ili koriste u bilo koje druge svrhe.

Analitika

Google Analitics je usluga veb analitike koju nudi Google koja prati i izveštava o prometu na veb lokaciji. Google koristi prikupljene podatke da bi pratio i nadgledao upotrebu naše Usluge. Ovi podaci se dele sa drugim Google uslugama. Google može prikupljene podatke koristiti za kontekstualizaciju i personalizaciju oglasa sopstvene reklamne mreže.

Možete da isključite mogućnost da svoju aktivnost na Usluzi učinite dostupnom Google Analitics-u instaliranjem dodatka za pregledač za odustajanje od Google analitike. Dodatak sprečava JavaScript za Google Analitics (ga.js, analitics.js i dc.js) da deli informacije sa Google analitikom o aktivnosti posete.

Da biste saznali više o praksi privatnosti Googlea, posetite veb stranicu Google Privacy & Terms: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Veze do veb lokacija trećih lica

Naša veb stranica može da sadrži veze do drugih veb stranica koje nisu pod našom direktnom kontrolom. Ove veb stranice mogu imati sopstvene smernice o privatnosti. Mi nemamo kontrolu ili odgovornost za povezane veb stranice i pružamo te linkove isključivo radi praktičnosti i informacija naših posetilaca. Takvim povezanim veb lokacijama pristupate na svom riziku. Ove veb stranice ne podležu ovim pravilima o privatnosti. Kad god napustite ovu veb stranicu, preporučujemo vam da preispitate prakse privatnosti svake veb lokacije i napravite sopstvene zaključke u vezi s adekvatnošću tih praksi.

Naša politika e-pošte

Naše podružnice i mi u potpunosti se pridržavamo nacionalnih zakona koji se tiču SPAM-a. Uvek možete da isključite primanje dalje prepiske e-poštom od nas i/ili naših podružnica. Saglasni smo da nećemo prodavati, iznajmljivati ili trgovati vašom adresom e-pošte sa bilo kojom nepovezanom trećom stranom bez vašeg odobrenja.

Prava na zaštitu podataka prema Opšoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) EU i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije

U svrhu ove politike privatnosti, mi smo „kontrolor podataka“ vaših ličnih informacija.

Ako ste rezident Evropskog ekonomskog prostora (EEA) (trenutno zemlje EU, Island, Lihtenštajn i Norveška), ili Srbije, GDPR ili Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbiej vam daju osam prava kao predmetu prikupljanja podataka:

Pravo na informisanje: organizacije moraju reći pojedincima koji se podaci prikupljaju, kako se koriste, koliko dugo će se čuvati i da li će se deliti sa bilo kojim trećim stranama.

Pravo pristupa: pojedinci imaju pravo da zatraže kopiju informacija koje organizacija ima o njima.

Pravo ispravljanja: pojedinci imaju pravo da isprave netačne ili nepotpune podatke.

Pravo da budu zaboravljeni: u određenim okolnostima, pojedinci mogu zatražiti brisanje podataka koje neka organizacija ima o njima iz njihovih zapisa.

Pravo prenosivosti: pojedinci mogu zatražiti od organizacije da sve podatke koje poseduje o njima prenese na drugo preduzeće.

Pravo na ograničavanje obrade: pojedinci mogu zatražiti da organizacija ograniči način na koji koristi lične podatke.

Pravo na prigovor: pojedinci imaju pravo da osporavaju određene vrste obrade, poput direktnog marketinga.

Pravo vezano za automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje: pojedinci su slobodni da zatraže pregled automatizovane obrade ako smatraju da se pravila ne poštuju.

Slobodni ste da iskoristite svoja prava: samo poštom ili nas pozovite i mi ćemo odgovoriti. Imajte na umu da možemo tražiti da potvrdite svoj identitet pre nego što odgovorite na takve zahteve.

Imate pravo da se žalite vaše nacionalnom organu za zaštitu podataka zbog našeg prikupljanja i korišćenja vaših ličnih podataka. Za više informacija obratite se lokalnom organu za zaštitu podataka.

Ažuriranja naše politike o privatnosti

Zadržavamo pravo da izmenimo ovu politiku privatnosti u bilo koje vreme. Ako unesemo materijalne izmene u ovu smernicu, možemo vas obavestiti na našoj veb lokaciji, u blogu, e-poštom ili na bilo koji način koji utvrdimo. Metod koji izaberemo je naše diskreciono pravo. Takođe ćemo promeniti „poslednji ažurirani“ datum na početku ove politike privatnosti. Sve promene u našoj politici privatnosti stupaju na snagu od ovog poslednjeg ažuriranog datuma i zamenjuju sve prethodne politike privatnosti.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o našoj praksi privatnosti ili ovoj politici, obratite nam se.

Ime: Lepo-Lepše d.o.o.

Sedište: Vinodolska 12a, 11030 Beograd, Serbia

E-pošta: office@lepo-lepse.rs

Telefon: +381 63 355 405

 

facebook Lepo-Lepše Banovo brdo Beograd
Instagram Lepo-Lepše Banovo brdo Beograd