Opšti uslovi poslovanja Antiaging centra „Lepo-Lepše“ sastoje se od skupa pravila koja uređuju odnos sa klijentima, kako bi bili zaštićeni obostrani interesi i bili izbegnuti mogući nesporazumi.

1. KOMPANIJA

U okviru kompanije „Lepo-Lepše“ d.o.o. (u daljem tekstu: „Lepo-Lepše“) posluje Antiaging centar koji pruža usluge tretmana lica i tela i prodaje preparata za kućnu negu, u salonu na adresi Kozačinskog 2, Beograd.

 • Naziv: Lepo-Lepše d.o.o.
 • Sedište: Vinodolska 12a, 11030 Beograd, Srbija
 • Salon: Kozačinskog 2, 11030 Beograd, Srbija
 • MB: 21378291
 • PIB: 110709917
 • E-pošta: office@lepo-lepse.rs
 • Telefon: +381 63 355 405
 • Radno vreme: radnim danima 12.00-21.00, subotom 12.00-17.00 (isključivo uz zakazivanje tretmana ili konsultacija)

Svi kontakt podaci i kanali komunikacije za „Lepo-Lepše“ nalaze se na veb-strani Kontakt.

2. USLUGE

„Lepo-Lepše“ svojim klijentima pruža sledeće vrste usluga:

Detaljni opisi tretmana dostupni su na njihovim pojedinačnim veb-stranama na veb-sajtu lepo-lepse.rs.

Procedure za obavljanje tretmana definisane su u internom aktu koji zaposleni u „Lepo-Lepše“ moraju da poštuju u svakodnevnom radu.

3. CENE I NAČINI PLAĆANJA

Standardni cenovnik usluga objavljen je na veb-strani Cenovnik. Cene usluga su dinarima (RSD), a „Lepo-Lepše“ nije obveznik PDV-a.

Cene mogu da budu promenjene bez prethodne najave. Za klijente važe one cene koje su bile važeće u trenutku zakazivanja termina ili trenutku uplate paketa tretmana.

Pored standardnih cena, postoje i sledeće vrste prodajnih podsticaja sa umanjenim cenama:

Popusti ne mogu da se sabiraju. Popusti se odnose na standardne cene iz Cenovnika.

Za stalne klijente „Lepo-Lepše“ postoji poseban Program lojalnosti.

Plaćanje se obavlja nakon završetka usluge, osim u slučaju paketa tretmana koji se plaćaju unapred.

Načini plaćanja u „Lepo-Lepše“ su:

 • Gotovina
 • m-Banking
 • Čekovi, na tri rate
 • Platne kartice (DinaCard, Visa, Mastercard, Maestro, UnionPay)
 • Virmanski
 • Mogući su posebni aranžmani sa pravnim licima i preduzetnicima, a ugovorima se definišu uslovi i način plaćanja

Dodatni troškovi (preko iznosa definisane cene) mogu da nastanu u sledećim situacijama:

 • ako klijent zahteva poseban materijal ili preparat koji nije u standardnoj ponudi „Lepo-Lepše“
 • ako je potrebno više vremena ili rada za pružanje usluge, zbog dodatnih i nestandardnih zahteva klijenta
 • ako dođe do promena bitnih elemenata tretmana (termin, obim usluge, način pružanja usluge…) na zahtev klijenta

4. ZAKAZIVANJE TRETMANA

Zakazivanje tretmana u „Lepo-Lepše“ obavlja se na sledeće načine:

 • preko onlajn-formulara na veb-strani Zakazivanje tretmana
 • preko nekog od brojnih kanala komunikacije dostupnih na na veb-strani Kontakt (preko kojih mogu da obave i besplatne konsultacije)

Potrebno je da klijenti prilikom zakazivanja ostave sledeće obavezne podatke:

 • ime i prezime
 • broj telefona
 • adresa e-pošte
 • naziv tretmana
 • datum tretmana
 • vreme tretmana

Pored obaveznih podataka, klijenti mogu da ostave i dodatne podatke, ako je to bitno radi preciziranja usluge i cene.

Željeni termin tretmana se smatra potvrđenim tek kada „Lepo-Lepše“ pošalje povratnu potvrdu klijentu putem onog kanala komunikacije koji je klijent odabrao.

Otkazivanje termina tretmana na zahtev klijenta se tretira na sledeći način:

 • ako je u roku dužem od 24 sata pre zakazanog vremena – nema penala
 • ako je u roku kraćem od 24 sata pre zakazanog vremena – naplaćuje se deo ili puna cena usluge, zavisno od okolnosti otkazivanja

U slučaju kašnjenja dužeg od 15 minuta ili nedolaska klijenta bez otkazivanja, „Lepo-Lepše“ zadržava pravo da naplati punu cenu usluge ili da odbije dalje zakazivanje.

5. PRAVA I OBAVEZE KLIJENATA

Klijenti „Lepo-Lepše“ imaju sledeća prava i obaveze:

 • Pravo na profesionalnu i kvalitetnu uslugu, koja odgovara njihovim željama i potrebama
 • Pravo na originalne preparate za izabrani tretman, po predviđenoj proceduri tretmana, uz isti protokol i za promotivne i za redovne cene
 • Pravo na tretiranje isključivo sa materijalima za jednokratnu upotrebu
 • Pravo na čist i prijatan prostor salona i na ljubazno i stručno osoblje
 • Pravo na reklamaciju ako nisu zadovoljni uslugom ili ako imaju neki drugi problem
 • Obavezu da pri prvom dolasku, u celosti i tačno, ispune Lični karton klijenta kako bi „Lepo-Lepše“ imao sve neophodne podatke koji mogu da utiču na izbor tretmana i post-tretmanski tok
 • Obavezu da poštuju zakazane termine i da obaveste „Lepo-Lepše“ o eventualnom otkazivanju ili kašnjenju
 • Obavezu da se pridržavaju pravila ponašanja u salonu, kao što su zabrana pušenja (osim na terasi), nekorišćenje mobilnog telefona (tokom tretmana koji to zahtevaju) i slično
 • Obavezu da poštuju mere zaštite zdravlja i bezbednosti koje važe u salonu
 • Obavezu da sarađuju sa zaposlenima u „Lepo-Lepše“ i da im na vreme pruže sve potrebne informacije o svojim željama i očekivanjima

6. PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH

Zaposleni u „Lepo-Lepše“ imaju sledeća prava i obaveze:

 • Pravo na poštovanje i uvažavanje od strane klijenata
 • Pravo na adekvatnu zaradu i radne uslove
 • Pravo na obuku i usavršavanje u svom poslu
 • Obavezu da informišu klijente o toku tretmana i post-tretmanskim senzacijama i odgovore na sve njihove nedoumice
 • Obavezu da pitaju klijente o eventualnim apektima njihovog zdravstvenog stanja koji mogu da budu od značaja za izabrani tretman
 • Obavezu da pruže profesionalnu i kvalitetnu uslugu koja odgovara željama i potrebama klijenata, u skladu sa Procedurama za obavljanje tretmana
 • Obavezu da klijentu pruže potpunu privatnost u odvojenoj prostoriji za tretman, bez zvukova i kretanja koja ometaju mir klijenta tokom tretmana
 • Obavezu da održavaju čistoću i higijenu prostora, opreme i alata koji se koriste u salonu, u skladu sa sanitarnim propisima i internim planom za „Lepo-Lepše“
 • Obavezu da poštuju mere zaštite zdravlja i bezbednosti
 • Obavezu da poštuju privatnost i čuvaju lične podatke klijenata, u skladu sa Opštim uslovima zaštite ličnih podataka i Politikom privatnosti

7. ZAŠTITA ZDRAVLJA I BEZBEDNOST

„Lepo-Lepše“ preduzima sve mere koje su propisane mere radi zaštite zdravlja i bezbednosti klijenata i zaposlenih, a po sledećim zakonima Republike Srbije koji se odnose na ovu delatnost:

 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Zakon o sanitarnom nadzoru

Klijenti su obavezni da zaposlenima u „Lepo-Lepše“ ukažu na aspekte svog zdravstvenog stanja na koje mogu da utiču pojedini tretmani i procedure, kao što su trudnoća, hronične bolesti, alergije, invaliditet i drugo.

Zaposleni u „Lepo-Lepše“ nisu ovlašćeni da utvrđuju validnost ličnih izjava klijenata o svom zdravstvenom stanju. „Lepo-Lepše“ ne preuzima obavezu i odgovornost za eventualne probleme po tom osnovu.

8. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I LIČNIH PODATAKA 

Sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja su i sledeći dokumenti:

 • Opšti uslovi zaštite ličnih podataka, koje klijent prihvata prilikom popunjavanja podataka u svom Ličnom kartonu
 • Politika privatnosti, koja se odnosi na korisnike digitalnih kanala komunikacije
 • Uslovi korišćenja, koji se odnose na posetioce veb-sajta

„Lepo-Lepše“ u svom poslovanju i nastupu na tržištu posebno vodi računa o sledećim zakonima Republike Srbije:

 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • Zakon o oglašavanju
 • Zakon o trgovini

9. REKLAMACIJE

Ukoliko klijent nije zadovoljan uslugom, može da uloži reklamaciju u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

„Lepo-Lepše“ će da razmotri svaki zahtev klijenta i pokušati da ga reši na obostrano zadovoljstvo.

Reklamacije se podnose u slobodnoj formi, sa podacima o klijentu i spornom tretmanu, uz potpis klijenta, a koji treba da se dostavi „Lepo-Lepše“ na jedan od sledeća dva načina:

 • slanjem na adresu e-pošte: office@lepo-lepse.rs
 • slanjem poštom na adresu: Lepo-Lepše, Kozačinskog 2, 11030 Beograd

Obe strane će se truditi da eventualne probleme reše mirnim putem, uz poštovanje dobrih poslovnih običaja. Ukoliko to nije moguće, spor će se rešavati pred nadležnim sudom prema mestu sedišta „Lepo-Lepše“.

Ovi Opšti uslovi poslovanja važe od 1. septembra 2023.

Sonja Babić – Lythgoe, direktor